แอนดี แคนฟิลด์
635/35 หมู่ที 1, ถนนเจนจบภิศ
ตำบลในเมือง, อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น, 40110, ประเทศไทย
Andy Canfield
www.andycanfield.com
andycanfield@yandex.com
SMS: +66 08 8909 3749